ยินดีต้อนรับ


            เข้าสู่เว็บที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ หมวดบัญชี และการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป เนื้อหาทั้งหมดนี้ ได้รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลจากหนังสือประกอบการเรียน เป็นเนื้อหาที่เหมาะสำหรับ นักเรียนระดับชั้นปวช. และปวส. ที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ เป็นแนวทางในการศึกษา หรือจัดทำบัญชีของตนเอง


วัตถุประสงค์


            1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาการบัญชี ให้เกิดการเรียนรู้และทักษะในหมวดบัญชี
            2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาการบัญชี เข้าใจในหมวดบัญชีและสามารถบันทึกบัญชีได้ถูกต้อง


ในส่วนของเนื้อหาสาระ ผู้จัดทำได้ใช้เนื้อสาระจากหนังสือ


            1.หนังสือบัญชีเบื้องต้น 1 อาจารย์ มนัสชัย กีรติผจญ และอาจารย์เพ็ญศรี เลิศเกียรติวิทยา สำนักพิมพ์เอมพันธ์
            2.หนังสืองานธุรกิจ อาจารย์สิฎฐากร ชูทรัพย์ อาจารย์เพ็ญศรี เลิศเกียรติวิทยา อาจารย์ประพาสิทธิ์ โกศินานนท์ อาจารย์วาริษฐา เนียมน้อม สำนักพิมพ์เอมพันธ์
            3. http://buncheekpc.yimzaa.com/account1.html มาประกอบการจัดทำสื่อการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาต่อไป
ผู้จัดทำขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

            ถ้าพูดถึง "บัญชี" หลายๆคนคงจะนึกถึงความยุ่งยาก ปวดหัวกับตัวเลขและการจดจำอะไรมากมาย แต่ถ้าตั้งใจศึกษาและฝึกฝนก็จะทำให้เข้าใจและไม่ยากอย่างที่คิดกับการเรียนบัญชี เว็บไซต์นี้จึงมีการรวบรวมสาระความรู้ โดยนำเอาเนื้อหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีที่จำเป็นต้องรู้แบ่งเป็นหัวข้อหลักๆ ดังนี้ สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการลงรายการในสมุดรายวันทั่วไป จัดทำอยู่ในรูปสื่อการการเรียนการสอน ชื่อ Education Accounting ซึ่งมีการอธิบายหลักการบัญชีที่เข้าใจง่าย เป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจเหมาะแก่การศึกษา

 

 

 

Free counter and web stats
 

หน้าหลัก   ความรู้เบื้องต้น   ผู้จัดทำ  ครูที่ปรึกษา